Metingen 2021

Uitrustingscontrole Olympiajol ONK 2021 Slotermeer

Nederland Deelnemers van het ONK worden in staat gesteld hun boot en zeilen voor aanvang van de wedstrijden aan te bieden ter controle De Klasse controleurs registeren en controleren of e.e.a. in overeenstemming is met de Klasse voorschriften van de Olympiajol (zie website) en/ of de ISAF-regels. Niets minder en niets meer. Wordt er een afwijking geconstateerd dan heeft de zeiler ruimschoots de mogelijkheid om dat herstellen of aan te passen voor dat de wedstrijden beginnen. Weigert de zeiler dit te doen dan is de Klasse controleur verplicht een protest in te dienen tegen de zeiler. Of deze geconstateerde afwijking wel of niet van invloed is op bv de zeileigenschappen staat niet ter discussie. Uiteraard kunnen zeilers of vloten altijd de Klasse controleur - Toon Neijman of Theo Meus – vragen zgn. proefcontroles uit te voeren. Die zijn vrijblijvend en zonder mogelijke gevolgen. Bekijk je boot nog eens met kritische ogen, de Klasse voorschriften staan op onze site, en zorg dat het allemaal voor elkaar is! Er wordt onder andere gecontroleerd op:

-14.1 Aanwezigheid sleeplijn, landvast, hoosvat, peddel en zwemvest

- 16.2 Elke zeiler mag maximaal twee zeilen aanbieden om te merken

- 7.8.5 Is er compensatiegewicht aanwezig conform meetrapport

- 9.1 Het roer dient ophaalbaar te zijn

- 9.1 De voorkant van het roerblad mag in neergelaten positie niet door de lijn met spant 0 komen

- 9.1 Markering positie roerblad aanwezig

Alle deelnemers worden verzocht zich op donderdag 2 september met hun boot (en het officiële meetrapport) te melden; wanneer het niet mogelijk is voor een deelnemer om donderdag aanwezig te zijn wordt hij/zij vriendelijk verzocht dit tijdig te melden aan de Klasse controleur 06-51854684 of info@dedeining.nl (mailto:info@dedeining.nl)

meten2 meten2